Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.06.1989

A/M
Numara:14/1988
D. No:5/1989

Ali Gazioğlu ile Güv. Kuv. Kom.33/84 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 15/79 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının 51(2)(3)(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) maddelerinin kişiye isnat olunan hususların açıkça ve yazılı olarak bildirilmesini, yazılı savunmasının istenmesini ve ona belli bir süre tanınmasını öngörmediği oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8(1), 10(1)(2), 17(2), 18(4). Mad.

İndir

18.04.1989

A/M
Numara:8/1988
D. No:3/1989

Niyazi Ramadan ile Saptama Değ. Taz. Kom. Değiştirilmiş şekli ile 7/80 sayılı Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasasının 8 ile 10. maddelerinin eşdeğerde mal isteme hakkına haiz KKTC yurttaş- larının öncelik haklarını korumadığı oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 3, 5, 7, 36, 159(2)(4) maddeleri

İndir

14.04.1989

A/M
Numara:1/1988
D. No:3/1989

Aziz Kent ile Hilmi Fuat ve dierleriVakfn kaydedilmesi emrinin iptali iin bir certiorari emri ve emrin uygulanmasn nlemek iin bir prohibition emri talebiFasl 337, Md. 9(5)

İndir

27.12.1988

A/M
Numara:1/1988
D. No:11/1988

Leonard Fairclaough Ltd. ile K.T.T.İş.Ltd27/87 sayılı 1963-1974 Döneminde Yapılan Taşınmaz Mal Satış ve Devir İşlemleri Yasasının 4, 5 ve 8.maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 13, 17, 18, 41, 43 ve 159. Mad.

İndir

27.10.1988

A/M
Numara:4/1988
D. No:10/1988

Bahire Ahmet Gazi ile Ahmet Gazi Mustafa vdFasıl 148 Haksız Fiiller Yasasının 10.maddesinin Anayasanın 11 ve 17(1) maddelerine ve aynı Yasanın 67.maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 11 ve 17(1) maddeleri

İndir

12.07.1988

A/M
Numara:20/1987
D. No:9/1988

CTP ile KKTC Meclisi 52/1987 sayılı Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 12. ve 15.maddelerinin, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 8.maddeleri

İndir

28.06.1988

A/M
Numara:19/1987
D. No:8/1988

Orhan Kahya ile bakanlar Kurulu vd16/87 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasasının 2.maddesinde “Kamu Arazileri ve Binaları” ile ilgili tefsir kısmında 5.satırdan itibaren yer alan “ve İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 4.maddesi uyarınca kamu yararı alınıp Bakanlığı tahsis edilen taşınmaz malları” söz dizisinin; Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 36, 159(3) maddeleri

İndir

10.06.1988

A/M
Numara:5/1988
D. No:7/1988

Rauf Raif Denktaş ile Özker Özgür vd.Anayasanın 29.maddesinin yorumunun yapılması istemiAnayasanın 149. Maddesi

İndir

21.04.1988

A/M
Numara:23/1987
D. No:6/1988

Ekonomi ve Ticaret Bak. ile Leonard Fairclough LtdHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünün, uygun durumlarda, uygulanacağını öngören 1962 Yüksek Anayasa Mahkemesi Tüzüğünün 18.maddesi ile Y/H 1/78 sayılı istinafta yapılan yorum ışığında Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünün E.14 n.2 ve E.35’in birleştirilmiş olarak dinlenen birden fazla başvuruda istinaf yapılması halinde tek bir istinaf ihbarnamesi ile yapılmasına cevaz vermediği oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 154. Maddesi

İndir

06.04.1988

A/M
Numara:22/1987
D. No:5/1988

Derviş Nihat vd ile Bakanlar Kurulu vd.Değiştirilmiş şekli ile 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 105.maddesinin şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasa. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 55 ve 57(3) maddeleri

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon