Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.04.1989

A/M
Numara:21/1987
D. No:4/1989

Su, Jeoloji ve Mad. Da. İle KKTC Meclisi38/1987 sayılı Yasa ile Emeklilik Yasasına getirilen bazı değişikliklerin veya bu değişiklikleri öngören madde ve fıkraların iptali istemiAnayasanın 147. Maddesi

İndir

12.07.1988

A/M
Numara:20/1987
D. No:9/1988

CTP ile KKTC Meclisi 52/1987 sayılı Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 12. ve 15.maddelerinin, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 8.maddeleri

İndir

28.06.1988

A/M
Numara:19/1987
D. No:8/1988

Orhan Kahya ile bakanlar Kurulu vd16/87 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasasının 2.maddesinde “Kamu Arazileri ve Binaları” ile ilgili tefsir kısmında 5.satırdan itibaren yer alan “ve İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 4.maddesi uyarınca kamu yararı alınıp Bakanlığı tahsis edilen taşınmaz malları” söz dizisinin; Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 36, 159(3) maddeleri

İndir

21.04.1988

A/M
Numara:23/1987
D. No:6/1988

Ekonomi ve Ticaret Bak. ile Leonard Fairclough LtdHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünün, uygun durumlarda, uygulanacağını öngören 1962 Yüksek Anayasa Mahkemesi Tüzüğünün 18.maddesi ile Y/H 1/78 sayılı istinafta yapılan yorum ışığında Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünün E.14 n.2 ve E.35’in birleştirilmiş olarak dinlenen birden fazla başvuruda istinaf yapılması halinde tek bir istinaf ihbarnamesi ile yapılmasına cevaz vermediği oranda Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 154. Maddesi

İndir

06.04.1988

A/M
Numara:22/1987
D. No:5/1988

Derviş Nihat vd ile Bakanlar Kurulu vd.Değiştirilmiş şekli ile 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 105.maddesinin şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasa. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 55 ve 57(3) maddeleri

İndir

07.03.1988

A/M
Numara:16/1987
D. No:4/1988

Arzu Özdilek ile İlmiye Halil vdFasıl 278 Gayrı Meşru Çocuklar Yasasının 6.maddesinin (2).fıkrası ile (3).fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,8(1)(2),10,36(1), 17(1)(2),60. Mad.

İndir

08.02.1988

A/M
Numara:10/1987
D. No:2/1988

Kamu Hiz. Kom. İle Dışişleri savunma Bak.Dışişleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasasının 25. Maddesinin (4). Fıkrasının Anayasya aykırılığı iddiası (Yurtdışı nakil ve görevlendirmelerde yetki)Anayasanın 145. Maddesi

İndir

21.01.1988

A/M
Numara:13/1987
D. No:1/1988

Hüseyin As ile Çalışma ve Sosyal Güv. Bak.16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 122.maddesi ile 1977 Sosyal Sigortalar (Sigorta İşlemleri) Yönetmeliğinin 79(2) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7, 8, 10 ve 17(1)(2) maddeleri

İndir

22.12.1987

A/M
Numara:13/1986
D. No:19/1987

Hüseyin Ertaç M. Ali ile L/şa Türk Belediyesi35/77 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 35/75 sayılı Eski Eserler Yasasının 5,9,10 ve 14. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,36 ve 39. Maddeleri

İndir

18.11.1987

A/M
Numara:2/1987
D. No:18/1987

Ali Emir Ahmet ile Bakanlar Kurulu vedAnayasanın, 141, 143 ve Geçici 11. maddelerinin yorumlanması istemiAnaysanın 149. Maddesi

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon