Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.09.1987

A/M
Numara:12/1985
D. No:11/1987

DHP ile KKTC meclisi17/85 sayılı Değişiklik Yasasının 2. Maddesi ile 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasına eklenen 133A maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 68 ve 70. Maddeler

İndir

26.06.1987

A/M
Numara:21/1985
D. No:9/1987

TKP ile KKTC Meclisi56/1983 sayılı Olağanüstü Durum Yasasının tümünün Anayasanın Başlangıç kısmına ve 1,3,4,7,10,12,95(1),(h),111,124,125,126 ve 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptalini ve (b) aynı Yasanın her ikisi de dahil olmak üzere 4’üncüden 23’üncüye kadar olan maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 3, 4, 7, 10, 12, 95(h) 111.... Mad.

İndir

04.06.1987

A/M
Numara:23/1985
D. No:8/1987

Orhan Kahya ile Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulunun 13.3.1985 tarihli olup 21 Mart 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “ KKTC Sınırları Dahilinde Bulunan İstasyonları” başlıklı kararı ile bunu tadil eden 20.5.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararının, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1,8,159 ve Geçici 1. Maddeleri

İndir

05.05.1987

A/M
Numara:14/1985
D. No:7/1987

Orhan Kahya ile Bakanlar Kurulu vd23/85 sayılı Yasanın 2 ve 4. maddeleri ile İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 3 ve 24. maddelerine yapılan değişiklikler, 3. maddesine eklenen (d) fıkrası ve 24. maddesinin (1). fıkrasının ikinci paragrafının dördüncüsü satırındaki “verilir” sözcüğünden sonra eklenen söz dizisinin; Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8, 36 ve Geçici 1(2) maddeleri

İndir

09.12.1986

A/M
Numara:18/1985
D. No:11/1986

CTP ile KKTC Meclisiumhuriyet Meclisinin ‘Meclisteki Siyasal Parti Gruplarına, Sayıları ile orantılı olarak, Başkanlık Divanında Düşen Görev Yeri Sayısını saptayan’ 17 Temmuz 1985 tarihli kararı ile yine aynı tarihte Girne Milletvekili Sait Güven’i Meclis Başkan Yardımcılığına getirme kararının ve genel olarak Başkanlık Divanının oluşumu ile ilgili karar ve işlemlerinin Anayasaya aykırılığıAnayasanın 81 ve 83. Maddeleri

İndir

27.11.1986

A/M
Numara:17/1985
D. No:10/1986

CTP ile KKTC Meclisi26/1985 sayılı Yasa ile değiştirlmiş şekli ile 1976 Sosyal Sigortalar Yasasının 61, 83 ve Geçici 9. maddelerinin, Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 8 ve 10. Maddeleri

İndir

19.11.1986

A/M
Numara:30/1985
D. No:9/1986

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi ile Nihat Mustafa17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 7.6.1984 tarihli Resmi Gazete’de Ek III’de 300 sayılı olarak yayınlanan Kararnamenin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7, 8, 10, 11, 12 48/2) ve 49(4). Mad

İndir

12.11.1986

A/M
Numara:12/1985
D. No:7/1986

DHP ile KKTC Meclisi17/85 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 133A maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 147. Maddesi

İndir

23.05.1986

A/M
Numara:14/1985
D. No:5/1986

Orhan Kahya ile Cumhuriyet Meclisi23/85 sayılı Yasa ile İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasına getirilen bazı değişikliklerin veya bu değişiklikleri öngören madde ve fıkraların ve 10.6.1985 tarihinde yayınlanan Mücahitler, Mukavemetçiler ve TBK Mensupları Hak Sahipleri Tespit Tüzüğünün veya bazı maddelerinin iptali istemi................

İndir

16.05.1986

A/M
Numara:10/1985
D. No:4/1986

Zahiye Altay haydar ile Eski Eserler ve Anıtlar..35/75 sayılı Eski Eserler Yasasının 5, 9 ve değiştirilmiş 10. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 36 ve 39. Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon