Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.04.1985

A/M
Numara:18/1984
D. No:8/1985

Sevda Suphi vd ile Sait Galip PaşazadeFasıl 195 Vasiyet ve Veraset Yasasının 46. maddesinde atıfta bulunulan Birinci Cetvelde verasete hakkı olan Birinci Sınıf kişiler bölümünde müteveffanın çocukları için kullanılan “meşru” sözcüğünün Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 5, 7 ve 30. Maddeleri

İndir

04.04.1985

A/M
Numara:19/1984
D. No:7/1985

DHP ile KKTCBakanlar KuruluDavacı, 25.10.1984 tarihli Resmi Gazetede, Ek IV’de, yayınlanan ve 5.H-815-84 sayılı olup faizlerle ilgili olan Bakanlar Kurulu kararının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1 ve 36. Maddeleri

İndir

01.03.1985

A/M
Numara:14/1984
D. No:6/1985

Dr. Ş. Kazım ile T.C. Ziraat Bankası17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 5 ve 6. maddelerinin ve özellikle 5. maddenin (2). fıkrasının ve 6. maddenin (2). fıkrasının (d) bendinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 36. Maddeleri

İndir

22.02.1985

A/M
Numara:36/1984
D. No:5/1985

KKTC Cumhurbaşkan Vekili ile Kurucu MeclisÖğretmenler Yasasının 5, 12(1)(2), 13, 14(1)(2)(3), 15(2), 18(5), 19, 28(1), 30(3), 31, 33, 35(3)(a), 41, 70(4), 73, 77(1)(2), 78(2), 87, 88, 89, 91(8)(9)(10)(12)(16)(21), 92, 98 ve Geçici 1. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 112.maddesi

İndir

31.01.1985

A/M
Numara:15/1984
D. No:3/1985

Başsavcılık ile Mahmut Hüdaverdi vdFasıl 151 Bahse Tutuşma Evleri, Kumarhaneler ve Kumarı Önleme Yasasının 12. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 28(4) ve 103. Maddeleri

İndir

31.01.1985

A/M
Numara:1/1984
D. No:4/1985

Havva Ramadan cemil vd ile Jeane Suzanne Druce16.5.1983 tarihli 36 sayılı Resmi Gazetenin Ek III’ünde AE 201 sayı altında yayınlanan “1983 Kıbrıs Lirasının Yürürlükten kaldırılması ve Kıbrıs Lirası ile ifade edilen meblâğların Türk Lirasına dönüştürülmesi Kararnamesi’nin 3. ve 4. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 5 ve 7. Maddeleri

İndir

21.01.1985

A/M
Numara:12/1984
D. No:1/1985

İbrahim Hüseyin Mehmet ile Başsavcılık7/80 sayılı Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasası’nın 4. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 7, 25, 27 ve 31. Maddeleri

İndir

28.11.1984

A/M
Numara:8/1984
D. No:10/1984

Hüseyin Sadık ile Başsavcılık27/82 sayılı Yasa ile tadil edilen 41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 56. maddesinin (5). fıkrasının şart bendinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 27, 125 ve 127. Maddeleri

İndir

16.11.1984

A/M
Numara:5/1984
D. No:9/1984

Amber Halil Fevzi vd ile Yüksel Ülfet Emin vd7/78 sayılı Yasa ile tadil edilmiş şekli ile Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Takdiri Kıymet) Yasasının 11A (1) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 31(1)(2) maddesi

İndir

01.10.1984

A/M
Numara:3/1984
D. No:8/1984

Enise S. Suphi ile Sağlık ve Çalışma Bak.16/76 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 69. maddesinin (1). fıkrasının (c) bendinin (ii). kısmının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 45. Maddeleri

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon