Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.07.1984

A/M
Numara:13/1983
D. No:7/1984

Başsavcılık ile Hasan Ramadan Cemil arasındaAnayasaya aykırılık - Fasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasanın 1, 4, 5, 7 ve 28. maddelerine aykırı olduğu iddiası - Sonuç olarak Fasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına oybirliği ile karar verilmesi. Eşitlik ilkesi - Hukuk Devleti ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası 281A

İndir

09.07.1984

A/M
Numara:13/1983
D. No:7/1984

Başsavcılık ile Hasan Ramadan CemilFasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5, 7 ve 20. Maddeleri

İndir

10.04.1984

A/M
Numara:11/1983
D. No:5/1984

Erdoğan Erdem ile Amme Hizmeti Komisyonu Anayasanın 91. maddesinde yer alan “Devlet” kavramının yönetsel ve yerel kuruluşlar yanında bunların kadrolarını da içerir biçimde yorumlanmasına olanak tanıyıp tanımadığıAnayasanın 91. Maddesi

İndir

02.04.1984

A/M
Numara:17/1983
D. No:4/1984

Ortaköy Futbol Kulübü ile K.T.F. FederasyonuSpor Federasyonları organlarının işlemlerine ve uygulandıkları disiplin cezalarına karşı genel yargı yolu ile Yüksek İdare Mahkemesine başvurma hakkının kaldırılamayacağını öngören 8/78 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 20. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 102, 103, 104 ve 118. Maddeleri

İndir

20.02.1984

A/M
Numara:14/1983
D. No:2/1984

İskan Bakanlığı ile Hasan Ramadan Cemil32/1975 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasasının 6. maddesinin (2).fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5, 7 ve 27. Maddeleri

İndir

26.01.1984

A/M
Numara:10/1983
D. No:1/1984

Ekrem Hulus vd ile Başsavcılık27/1982 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 41/1977 sayılı İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 56. maddesinin (5). fıkrasının şart bendinde yer alan “Bu gibi hallerde mahkemeye başvurma süresi 31 Temmuz 1982 tarihinden itibaren iki aydır” kuralının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 7, 31, 125 ve 127. Maddeleri

İndir

30.12.1983

A/M
Numara:33/1983
D. No:15/1983

Başsavcılık ile Bekir M. Fırıncıoğulları16/76 sayılı 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 90. maddesinin (2). fıkrası ve 158. maddesinin (1). fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddfiasıAnayasanın Başlangıç Kısmı ile 1 ve 7. Maddeleri

İndir

27.12.1983

A/M
Numara:18/1983
D. No:14/1983

Hıfsiye Birsen ile Hasan Ferdi Özel17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 15. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 7. Maddesi

İndir

23.12.1983

A/M
Numara:15/1983
D. No:13/1983

Aziz Mehmet ile Evkaf daiesi17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 6. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 31 ve 36. Maddeleri

İndir

29.11.1983

A/M
Numara:20/1983
D. No:12/1983

Başsavcılık ile Hasan Korkmaz4/72 sayılı Uyuşturucu Maddeler Yasasının 6, 16 ve 24. maddelerinin ve 1973 Uyuşturucu Maddeler (Tadil) Nizamnamesi ile tadil edilmiş şekli ile 1973 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesinin 3, 4(1), 5 ve 25. nizamlarının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 28. Maddesi

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon