Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.11.1981

A/M
Numara:27/1980
D. No:21/1981

Ramadan Akif Yakula ile Güv. Kuv. Kom.Anayasanın 118(1) ve 122(1) maddelerinin yorumu istemiAnayasanın 115. Maddesi

İndir

12.08.1981

A/M
Numara:26/1980
D. No:15/1981

Doğan Haktanır ile Güv. Kuv. Kom. Askeri Mahkemesi1979 Mücahitlik (Hizmet Belgelendirme) Tüzüğünün 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddelerinin idari yetki verdiği nisbette Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 118 ve 122. Maddeleri

İndir

04.05.1981

A/M
Numara:23/1980
D. No:11/1981

Serap Tayan vd ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı7/79 Kamu Görevlileri Yassının 2(1) ve 3. Madelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 93(1) maddesi

İndir

27.02.1981

A/M
Numara:13/1980
D. No:8/1981

İbrahim Beray Ahmet ile İntibak Komisyonu7/79 Kamu Görevlileri Yasasının 50, 51, 52, 53, 114 ve 115. Maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5 ve 7. Maddeleri

İndir

28.01.1981

A/M
Numara:20/1980
D. No:7/1981

TKP ile KTFD Meclisi21/80 sayılı 1980 Mali Yılı Bütçe (Değ. No.2) Yasasının tümünün iptali istemiAnayasanın 1, 4, 65, 66, 73, 74, 75, 105, 113. Mad

İndir

26.01.1981

A/M
Numara:14/1980
D. No:6/1981

KTFD ile Mustafa Hasan Hacı Osman15/62 sayılı 1962 Zorla Mal İktisabı Yasasının tazminatı tesbit eden hükümlerinin yani 10(a) maddesinin Anayasaya özellikle Anayasanın 33(1)(c) maddesine aykırı olup olmadığı konusuAnayasanın 33(1)(c) maddesi

İndir

23.01.1981

A/M
Numara:12/1980
D. No:5/1981

Cevdet Beysoydan ile Emniyet Genel Müdürlüğü1958 Polis (Genel) Tüzüğünün 8(2) maddesinin Anayasanın 1. maddesine aykırılığı iddiasıAnayasanın 1. Maddesi

İndir

14.01.1981

A/M
Numara:18/1980
D. No:2/1981

Kemal Tunç ile İçişleri ve İskan Bak.41/77 İTEM Yasasının 38(2)(3) ve 29(1)(3)(5) maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 5, 6 ve 7. Maddeleri

İndir

08.01.1981

A/M
Numara:25/1980
D. No:1/1981

TKP ile KTFD Meclisi23/80 Mahkemeler (Değişiklik) Yasasının tümünün iptali istemiAnayasanın 1, 4, 78, 102, 103, 104, 105 .. Mad.

İndir

12.12.1980

A/M
Numara:24/1980
D. No:16/1980

Latif Ahmet ile Doğan Vehbi2/78 Konut Kiralarının Dondurulması (Geçici Kurallar) Yasasının 3, 4, 5. Maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasaya Başlangıç kısmı ile 1, 7 ve 31. Mad.

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon