Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü

Yüksek Mahkemenin oluşumu ve görev bölümü Anayasanın 143. maddesi ile düzenlenmiştir. Bir Başkan ve yedi üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Anayasa, Yargıtay, Yüksek İdare Mahkemesi ve Yüce Divan olarak görev yapmaktadır.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon