Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri

YARGITAYIN YETKİLERİ ANAYASININ 151. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

Alt Mahkemelerin verdikleri kararlardan yapılan istinaflara ait davaları inceleyip sonuçlandırır. Hukuk davalarında istinaf süresi kararın verildiği günden itibaren kırk iki gün, davaya ilişkin istida veya müracaatlarda ise on dört gün, tek taraflı olarak yapılan başvurularda ise, Alt Mahkemenin ret kararı verdiği tarihten başlayarak dört gündür.

Ceza davalarında verilen kararlara karşı Başsavcılık, kararın verildiği günden itibaren on dört gün, sanık ise on gün içinde istinaf edebilir. Bu süreler, makul nedenlerle uzatılabilir. Ayrıca bazı yasalar Yargıtaya doğrudan başvurma hakkı vermektedir. Bu durumda Yargıtay ilk ve son mercidir. Yasanın ön gördüğü durumlarda bir Yüksek Mahkeme Yargıcı tarafından görülüp karara bağlanan meseleler için de yine isteme bağlı olarak üç Yargıçtan oluşan Yargıtaya istinaf etme hakkı vardır.

Yargıtay ilk ve son mahkeme olarak Anglo-Saxon hukukuna özgü olan, yetkisiz tutuklamanın kaldırılması için emirname (Habeas Corpus), bir yetkinin kullanılmasını sağlamak için emirname (Mandamus), herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın yanlış bir kararının uygulanmasını önlemek için emirname (Prohibition), bir makamın herhangi bir yetkiye dayanılarak işgal edildiğinin soruşturulmasına ilişkin emirname (Quo Warranto) ve herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde yetki kullanan herhangi bir makamın kararının iptali için emirname (Certiorari) çıkarmaya münhasıran Yüksek Mahkeme, Yargıtay olarak yetkilidir.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon