Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:12/1979
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 8 ve 9
Karar Konusu:1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI, ŞİMDİKİ HALİYLE, RUM VE MARONİT KÖYLERİNDE YEREL İDARE ORGANLARI SEÇİMİ YAPILMASINA OLANAK VERMEZ.
Karar Özeti:

K.T.F.Devleti Başsavcısı’nın mütalâası ışığında, K.T.F.Devleti sınırları içindeki Rum ve Maronit köylerinde yerel idare organları için seçim yapılmasına 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının cevaz verdiği ve söz konusu köylerde seçim döneminde seçim yapılacak şekilde gerekli hazırlıkların başlatılıp yapılması rica edilen ve İçişleri ve İskân Bakanlığının 21 Aralık 1979 gün ve 32/69/2 sayılı yazısı ile iletilen K.T.F.Devleti Başbakanının 27 Kasım 1979 gün ve BB/44/78/K sayılı yazısı Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelendi.

Yüksek Seçim Kurulu 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının şimdiki haliyle Rum ve Maronit köylerinde yerel idare organları seçimi yapılmasına olanak vermediğine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon