Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:8/1979
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 95 ve 96
Karar Konusu:BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE OY PUSULALARINA DÖRTGEN KONMASI.
Karar Özeti:

Başkanlık seçimlerinde kullanılan oy pusulalarında parti adı veya bağımsız kelimesi altında eni boyu ikişer santimetre olan çizgilerle yapılmış dörtgen bulunduğu halbuki ilgili Yasa maddesinde (m.95) böyle bir dörtgenden bahsedilmediği;

Üyelik seçimlerinde ise kullanılan oy pusulalarında “Bağımsızlar” başlığı altında bağımsız adayların ad ve soyadları alt alta sıralanırken birbirinden belli kalınlıkta birer çizgi ile ayırt edildikleri ilgili Yasa maddesinde (m.96(4)) belirtildiği halde bu çizginin oy pusulalarında bulunmadığı

Yüksek Seçim Kurulunun bilgisine getirildi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Başkanlık seçimlerinde kullanılmakta olan oy pusulalarının şimdiki biçimde hazırlanıp kullanılmalarına devam edilmesine üyelik seçimleri için hazırlanacak oy pusulalarında ise bağımsız adayların ad ve soyadları alt alta sıralanırken birbirinden birer çizgi ile ayrılmalarına karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon