Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 11/2018
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 23(4) 150
Karar Konusu:İLÇE SEÇİM KURULU YETKİSİNE GİREN KONULARDA YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BAŞVURULAMAYACAĞI – ÜLKE GENELİDE OYLARIN YENİDEN SAYILMASI TALEBİ – İTİRAZIN GEREKÇEYE DAYANMASI VE DELİLLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefke 2. sıra adayı 11.1.2018 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak ülke genelindeki her sandık sonucunun tekrardan hesaplanması da dahil çeşitli çareler talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazın her sandık sonucunun tekrar hesaplanması talebini de içerdiğini bunun KKTC genelinde yapılan seçimdeki 719 sandığın sonuçlarının tekrar sayılması anlamına geldiğini böyle bir işlemin bizatihi Yüksek Seçim Kurulunun değil İlçe Seçim Kurulllarının görev alanına girdiğini bu nedenle müracaatın Yüksek Seçim Kuruluna yapılmasının yanlış olduğunu her halükârda itiraz edenin yapmış olduğu itirazın muğlak genel mahiyette ve delilden yoksun olması nedeni ile itibar edilecek nitelikte olmadığını belirterek yapılan itirazı oy birliğiyle reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon