Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 21/2013
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md.79 (4)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – ZORUNLU HİZMET PERSONELİ STATÜSÜNDEKİ SÖZLEŞMELİ HEKİMLER
Karar Özeti:

Karar Özeti: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı bir yazı ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Zorunlu Hizmet Personeli statüsünde göreve başlatılacak Hekimler ile ilk yarı süre ihtisaslarını yerine getirmek üzere göreve başlatılacak Asistan Hekimleri istihdam etme niyetleri olduğunu belirterek bunun yasal neticeleri hakkında Yüksek Seçim Kurulundan görüş talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Zorunlu Hizmet Personeli statüsünde göreve başlatılacak Hekimlerin istihdamının oy birliğiyle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 16 ncı maddesi altında çıkarılan 2003 Asistanlık Tüzüğü uyarınca ilk yarı süre ihtisaslarını yerine getirmek üzere göreve başlatılacak Asistan Hekimlerin istihdamının ise oy çokluğuyla 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (4)(A)maddesinde düzenlenen Seçim Yasakları kapsamında bulunduğuna karar verdi. Asistan Hekimlerin istihdamının karşı oy gerekçesinde Yargıç Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 16’ncı maddesi altında çıkarılan 2003 Asistanlık Tüzüğü uyarınca ilk yarı süre ihtisaslarını yerine getirmek üzere göreve başlatılacak Asistan Hekimlerin istihdamının eğitimlerinin bir parçası olduğunu bu husus dikkate alındığında istihdamlarının yasakları kapsamında bulunmadığını belirtti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon