Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 47/2003
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:---
Karar Konusu:ARA EMRİ – YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVADA ALINAN ARA EMRİNİN BAĞLAYICI OLMASI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Mehmet Ali Talat KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC KKTC İçişleri, Köyişleri ve İskân Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve KKTC Yüksek Seçim Kurulu vasıtası ile KKTC aleyhine Yüksek İdare Mahkemesindeı YİM 23/2003 sayılı davayı açtı ve Mahkemeden davada adı geçen davaya konu işlemle etkilenecek 200 kişiden oluşan ilgili kişilerin oy kullanmaktan men edilmelerini talep etti. Mahkeme bu taleplere binaen ara emrini verdi. Verilen ara emri Yüksek Seçim Kurulunun bilgisine geldi.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu bilgisine gelen bu hususa istinaden Mahkeme kararının İlçe Seçim Kurullarına gönderilmesine ve İlçe Seçim Kurullarının Mahkeme emrine uygun olarak gereğini yapmasına oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon