Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 3/2001
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(ç) 148 149 162
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu Ulusal Birlik Partisi Tirmen Köyü Muhtar Adayı ile ilgili olarak kendisine yapılan itirazı değerlendirerek Muhtar Adayının seçilebilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü bu karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu şikayeti değerlendirerek adı geçen adayın 16.3.1989 ve 19.9.1989 tarihlerinde elektrik akımı sirkati suçlarından sabıkası olduğunun sabıka kayıt belgesi ile sabit olduğu bu mahkûmiyetlerin mezkûr adayın 18 yaşını doldurmasından önce ve 1 yıllık kefalet süresi içerisinde gerçekleştikleri ve bu hali ile konu mahkûmiyetlerin 2/99 sayılı Çocuk Suçluları (Değişiklik) Yasası kapsamında silinmesine imkan olmadığı anlaşıldığından Tirmen Muhtar adayının mahkûmiyetleri nedeniyle seçilebilme niteliğini haiz olmadığına Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunun bu doğrultudaki kararına karşı yapılan itirazın reddine adıgeçenin adaylığının Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9(2)(ç) maddesine aykırı olduğuna oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon