Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:164/2017
D. No:11/2019

Port İsbi Cyprus Free Zone & Marine Logistics Services Limited ve diğerleri ile Alsalam Trading Free Port Limited arasındaTadilat - layihanın tadili - layihada yapılan tadilatın davayı farklı bir karaktere sokmaması gerektiğiHMUT E.25 E.30

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:4/2017
D. No:7/2019

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile Durmuş Üçer arasındaÜçüncü şahıs sigortası - üçüncü şahıs sigortaları mevzuatının amacı - sigortacının sorumluluğu - sigorta poliçelerinin kapsamı - sigortacının kaçınma hakkıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md. 10(3)

İndir

04.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2017
D. No:4/2019

Salih Kaçakbaflı ile İlyas Altuntaş arasındaE.2 n.1 celpnamenin niteliği ve içeriği - E.2 n.1 celpnamedeki taleplerin davacının müteakip layihasında genişletilmesi ve tadiliHMUT E.2 n.1 n.6 E.17 n.11 E.20 n.1A E.65 n.2

İndir

11.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2017
D. No:43/2018

Mustafa Nail Şail ile Sitare Günaltay arasındaİradeyi sakatlayan fiiller - hilenin ispatıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası- Md.163 - 11/1978 Taşınmaz Mal(Devir ve İpotek) Yasası- Md. 2 - HMUT E.2 n.1

İndir

06.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2017
D. No:39/2018

Constantinos Vassiades ve diğeri ile İskan İşleri ile Görevli Bakanlık ve diğeri arasında Tazminatın geç ödenmesiKKTC Anayasası- Md.152(3) 159 - 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası- Md.6 8(4) 14 22 - 2006 Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü- Md.6

İndir

06.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2017
D. No:38/2018

Gülay İdrisoğlu ve diğeri ile Münevver Yemenicioğlu n/d Münevver Bakay ve diğeri arasındaİstinafta ek şahadet sunulmasıHMUT E.35 n.8

İndir

05.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:161/2017
D. No:37/2018

Hasan Kumyalılı ve diğeri ile Ahmet Kumyalılı arasındaAra emri – ara emirlerinin yürürlüğüFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.6 9 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - HMUT E48 n.2-11

İndir

05.11.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:87/2017
D. No:36/2018

Şevket Alptürk ile Emine Süngü ve diğerleri arasındaEk davalı prosedürü – üçüncü şahıs prosedürü arasındaki fark HMUT E.9 n.10 E.10

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2017
D. No:28/2018

Ramadan Kaymak ve diğeri ile As - Can Sigorta Şti Ltd. ve diğeri arasındaHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğünde süreler - ek süre verilmesiHMUT E.10 n. 1 2(2) 3 E.57 n.2

İndir

12.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:34/2017
D. No:26/2018

Erdan Karabina ve diğeri ile Akfinans Bank Ltd. arasındaBorç senedi---

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon