Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:25/2014
D. No:1/2019

Cyprus Craft Co.Ltd. ve diğeri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Adil yargılanma hakkı - yargılamada makul süreFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Fasıl 262 Poliçeler Yasası - 39/1962 İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi Ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Yasa - HMUT E.35 n.4

İndir

21.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2014
D. No:49/2018

Laila Wirgness Mc.Meekin ile Ramazan Uyar ve diğerleri arasındaSözleşme ihlali - ifanın imkansız hale gelmesi - sözleşmedeki haktan feragat Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10 13 18 19 42 55 56 73(1) 78 - Fasıl 232 Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası - Md. 2 - 38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md. 21 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - HMUT E2 n.1

İndir

26.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:157/2014
D. No:33/2018

İsmail Beydola & Sons Ltd. ve diğeri ile Colin Paul Mulcahy ve diğeri arasındaSözleşmenin kuruluşu ve ihlal edilmiş sayılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md. 10 13 73 - HMUT E.2 n.1

İndir

26.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:19/2014
D. No:34/2018

Yüksel Ahmet Raşit Ltd. ile Dee European Com. Ltd. ve diğeri arasındaEsasa ilişkin olgu – tali olgu ayrımıFasıl 267 Eşya Satış Yasası – Md 61.

İndir

25.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:112-108/2014
D. No:32/2018

Fuat Kurtulan ile Altınbaş Petrol Ltd. ve diğerleri arasındaŞayia (hearsay) şahadet - Davaların birleştirilmesi (konsolide)Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.14 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.10

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2014
D. No:30/2018

Alpan Uz ile Derek John Christian Gruber ve diğerleri arasındaSözleşmenin ifasının imkansız hale gelmesi - Vekil sıfatıyla dosyalanmayan davada vekilin şahadet vermesi Fasıl 9 Şahadet Yasası – Md. 3 4 5 - HMUT E2 n.4

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:127/2014
D. No:27/2018

Mehmet Zaim Necatigil ile Karpaz Bay Resort Ltd. arasındaSatıcı ve alıcının yükümlülüğü - eşya satışında faiz - eşyayı teslim alma Fasıl 267 Eşya Satış Yasası – Md. 4(1)(3) 9 31 61 - HMUT E. 65

İndir

05.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:104/2014
D. No:24/2018

Abuzer Şahin ile Kavanlar Construction Ltd. arasında-Davanın takipsizlikten reddi---

İndir

19.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:6/2014
D. No:20/2018

Özkan Beşok ve diğeri ile Noel Ford ve diğeri arasında-Sözleşmenin ihlali - fesihin haklı olması - sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md. 42 55

İndir

20.04.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:156/2014
D. No:13/2018

Sıdkı Tamer Şakir İlkay ve diğeri ile Bumerang Travel Club Ltd. ve diğeri arasındaİşgal(trespass)- Devam eden işgal(continuing trespass)- Genel zarar özel zarar ayrımı - örnek (exemplary)tazminat - res judicataFasıl 148

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon