Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.03.1978

Yrg/aile
Numara:3/1977
D. No:/

Seher Ünal n/d Seher Tuncay ile Ünal İbrahimGıyapda verilen hükmün iptali - Nizamların herhangi birine veya yürürlükte olan kurallara riayetsizlik halinde ilgili yargı işleminin geçersiz olmayacağı - Türk Aile, (Evlenme-Boşanma) Kanunu, Fasıl 339, Madde 17 – Evlenmenin Mahkeme hükmü ile geçersiz ilân edilmesi.H.U.M.T.E.26, N.14, E.64, N.1

İndir

15.08.1977

Yrg/aile
Numara:2/1977
D. No:/

Hüsrev Karaoğlan ile Müşerref Mehmet Emin AğaGeçimsizlik sebebiyle boşanma. -Eşlerden birinin evlilik görevlerini savsaklaması ile Mahkemenin bu hususta emir vermesi -Mahkemenin, ilk mahkemenin bulgularına müdahale etmeme ilkesi -Fasıl 339, Madde 26 (f) , 38

İndir

09.08.1977

Yrg/aile
Numara:1/1977
D. No:/

Emsal Cevdet Başaran ile Ahmet Cevdet BaşaranTerkten dolayı boşanma - Geçimsizlik nedeniyle boşanma -Davanın Ertelenmesi - Mahkeme yapılan erteleme müracaatını kabul edip etmeme hususunda tâkdir hakkına sahiptirFasıl 339, Madde 26 (d)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon