Ana menuyu geç or Gec


Mahkemelerde uygulanan mevzuat

Mahkemelerimizde uygulanan mevzuat 9/76 Sayılı Mahkemeler Yasasının 38. maddesi ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre uygulanan mevzuaat şunlardır:

(a) Anayasa

(b) Anayasaya aykırı olmadığı sürece yürürlükteki mevzuat

(c) Anayasaya aykırı veya onunla bağdaşmazlık halinde olmadıkça ahkam-ı umumiye ve nasfet hukuku ilkeleri

(d) Temel Evkaf Kuralları (Ahkamül Evkaf)

(e) 21 Aralık 1963 tarihinde yürülükte olan Deniz Hukukuna ilişkin mevzuat

Ahkam-ı Umumiye ve Nasfet Hukuku:

           Ahkam-ı Umumiye olarak tercüme edilen ve İngilterede de hala daha geniş bir şekilde uygulanan '' Common Law'' zaman içerisinde yargıç kararları ile, daha fazla sivil alanda geliştirilen hukuk kurallarıdır bunlara   '' Yargıç tarafından yapılan yasa'' olarak tanımlanabilecek (Jutge-made Law) da denilmektedir. Bu tür mevzuat İngilterede özellikle akitler ve haksız fiiller alanlarında görülür ayni şekilde, yine yazılı metin halinde olmayan ahkam-ı umumiyenin çarsiz kaldığı durumlarda adaletin yerine getirilmesine olanak sağlamak gayesi ile zaman akışı içinde , nasfet hukuku ilkeleri hukukda yerini aldı.

Yasalar:

          Günümüzde kullanılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yüyürlükte olan yasalar üç aşamada yapılmıştır:

1. 1878-1960 yılları arasında İngiliz Koloni Yönetimince yapılan yasalar. 1878 - 31 Mart 1959 tarihleri arasında yapılan yasalar 354 Fasıl olarak altı cilt halinde yayınlanmıştır. 1 Nisan 1959 - 31 Aralık 1959 arasında 38 ve 1.1.1960 ile Kıbrıs Cumhuriyetinin ilan edildiği 16 Ağustos 1960 tarihleri arasında 21 yasa yapılmış ve iki ayrı kitapta yayınlanmıştır. Bu yasaların biri ingilizcedir.

2. 16 Ağustos 1960- 21 Aralık 1963 tarihleri arasında Kıbrıs Cumhuriyeti temsilciler meclisince Türkçe ve Rumca olarak yapılan yasalar ve Türk Cemaatı Meclisince Türkçe olarak yapılan yasalar; ve

3.  21 Aralık 1963 tarihinde sonra  Kıbrıs Türk Yönetimlerince ve 15 Kasım 1983 tarihinden bu yana da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince yapılan yasalar.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon